Tag Archives: prekarya

Artık Hepimiz Güvencesisiz

Warehous28_01
facebooktwittergoogle_plusmail

Charlie Post - JacobinMag (20 Nisan 2015)

Ekonomi değişiyor ve iş daha da güvencesizleşiyor. Bu yeni koşullarda, radikaller nasıl örgütlenebilir?

Neoliberalizm, yeni bir kavram olmaktan çıktı. 1970’lerden bu yana kavramın “Sanayisizleşme” ile birlikte merkez ekonomiler yaşanan değişimleri tanımlamak için kullanıldığı herkesin bildiği bir şey. Ancak, yakın zamanlarda aktivistler bu türden bir sermaye rejiminin sınıf yapısı üzerine olası sonuçlarının ne olacağını üzerine düşünmeye başladı: ve onlara göre, bu bahsedilen durum özünde yeni ve farklı bir şey miydi? Sendikacılık ve reform stratejilerini geçersiz kılan güvencesizlik ve emeğin bölündüğü bu –yeni- koşullar, emek hareketi konusunda radikal perspektifleri değişime zorlar mıydı?

Bazılarının dillendirmeye başladığı “prekarya” kavramı da bu hisleri ve teorileri bir araya getiren ve sol’da olanların çoğunun da onayı kazanmış bir kavramdı.

American Road to Capitalism kitabının yazarı Charlie Post, “prekarya”nın bugün çalışanların yüzleştiği değişimleri anlamada son derece yanıltıcı bir kavram olduğunu öne sürer. Black Sheep Radyosu için Tessa Echeverria ve Andrew Sernatinger tarafından yapılan bu röportajda radikaller varolan emek hareketiyle nasıl bir ilişki kurmalı ve yeni ekonomi koşullarına verilecek yanıtta taktiklerimizi nasıl değiştirmeli gibi bir dizi konu tartışılıyor.

03_281 Charlie ultra reduced image

Charlie Post

Devamını oku

‘Prekarya’ Tartışması : Yeni Bir Sınıf mı? İşçi Sınıfının Parçası mı?

precarious work
facebooktwittergoogle_plusmail

M.Berkay Aydın – (05 Nisan 2015)

Güvencesizlik son yıllarda çok daha fazla konuşulan bir kavram oldu. Günümüzün kapitalizmi çalışanları, ki nüfusun çok çok büyük bir ağırlığı, artık daha güvencesiz bir geleceğe doğru atıyor. Bu durum çok geniş kesimler için geçerli, sadece ‘az gelirli/niteliksiz’ olarak tanımlanan işler değil, kapitalizmin güncel sürecinde adeta koca bir hayat ‘güvencesizlikle’ tanımlanır hale geliyor…Bahsedilenler sadece Batı’da refah devletinin çöküşüyle de açıklanabilir halde değil. İş, günlük yaşam ve kocaman hayatlar adeta güvencesizliğin yansımaları halinde… Devamını oku