Tag Archives: AKP

AKP Siyaseti, Keyif Hırsızlığı ve Siyasetin Kültürelleşmesi Üzerine Gözlemler

tayyip
facebooktwittergoogle_plusmail

Mahir Kalaylıoğlu – (31 Mayıs 2015)

 

 

Laclau, “Popülizm: Adın Ne Değeri Var” isimli makalesinde, önerdiği popülizm analizinin temel bir asimetri varsayımına dayandığını belirtiyor: “Öncelikle, analizimizin bir bütün olarak topluluk (‘toplum’) ile bu topluluk içinde hareket eden herhangi bir toplumsal aktör arasında bir asimetri koyutladığını söyleyelim. Yani, iradesi, bir bütünlük olarak anlaşılan toplumun gerçek işleyişiyle örtüşen hiçbir toplumsal fail yoktur” (2005, 2). Laclaucu analiz açısından bu önermenin başlıca öneminin, toplumu verili bir gerçeklik olarak değil, tersine bizzat siyasal bir inşa sürecinin hedefi olarak görmeyi olanaklı kılmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Şöyle devam ediyor Laclau: “Tartışmamızın başlangıç noktası, siyasi irade ve toplulukçu mekân arasındaki uçuruma köprü kurma çabalarının hiçbirinin nihai olarak başarılı olamayacağı, fakat böyle bir köprü kurma çabasının spesifik olarak toplumsal kimliklerin siyasal eklemlenmesini tanımlayacağıdır” (2005, 3). Devamını oku

AKP’nin Muhafazakâr Popülizminin Uğrakları

Ak_parti_miting2
facebooktwittergoogle_plusmail

Çağdaş Ceyhan – (03 Nisan 2015)

Bu kısa yazıda AKP’nin muhafazakâr popülizmi iki tarihsel uğrak üzerinden değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu uğraklardan ilki AKP’nin muhafazakâr demokrat kimliğinin bir hegemonya projesi olarak tam olarak tesis edildiği 12 Eylül 2010 Referandumu; diğeri ise, bu tarihsel uğrakla devamlılık içinde ele alınması gereken 2011’den 2013 yılına kadar süren yeni anayasa yapım sürecidir.

Devamını oku