Metal İşkolunda İşçilerin Mücadelesi Yaygınlaşırken Birleşik Metal’den Açıklama: “Metal İşçilerinin Dikkatine”

dsc_0651
facebooktwittergoogle_plusmail

halkci.org – (21 Mayıs 2015)

 

15 Mayıs 2015’in daha ilk dakikalarında Renault fabrikalarındaki işçilerin direnişiyle gündeme yerleşen ‘metal direnişi’ bugün itibariyle hem ortaya çıktığı Bursa’da yaygınlaşıyor, hem de Ankara’da Türk Traktör, Kocaeli’nde Ford fabrikalarından işçilerin mücadeleleri duyulmaya başlıyor. DİSK Birleşik Metal-İş’in twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün içinde Ototrim, Türk Traktör, Arçelik gibi işyerlerinin de bulunduğu 13 işyerinde ‘isyan’ var. Bu işyerlerinin tamamında yetkili olan sendika ise, işkolunun da sayısal üstünlük itibariyle tartışmasız ‘hakimi’ olan Türk Metal…İşçi mücadeleleri bir yandan Türk Metal’i ve MESS ile yürüttüğü sistemi sorgularken, bir yandan da yolunu arıyor veya ‘aramak durumunda’…Türk Metal’in 20 Mayıs 2015 tarihli açıklaması sendikanın ‘kurumsal düzeydeki kaygısını’ bir defa daha gözler önüne sererken, kimi ifadelerle hem bu süreçteki ‘sıkışmış’ yapısını hem de ‘vizyonunu’ ortaya koyuyor. Türk Metal’in açıklamasında, sendikanın bu süreçteki tüm ‘çabası’ şu şekilde özetleniyor:

“Sendikamızın tüm uzlaşma çabaları, eylemlere son verme yolundaki girişimleri ve işçilerimizle diyalog çabası sonuçsuz kalmaktadır. Ancak Türk Metal Sendikası, gerek MESS ve gerekse işverenler ile görüşerek bu çıkmazın aşılabilmesi için girişimlerine devam etmektedir. Çabamız, eylemin sonlandırılması, işyerini terk etmeme eylemine son verilmesi, üretime başlanması ve sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi içindir”

Türk Metal’in bu açıklamaları, işçiler üzerinde son günlerde artan baskı ve provokasyonlarla beraber yol alırken metal işkolu işçilerinin hak mücadeleleri de yaygınlaşıyor. Bugünkü ‘grup toplu iş sistemi’ ve Türk Metal hegemonyasında işkolunda yıllardır süren, bugünkü durumdan anlaşıldığı üzere, ‘işçilerin istemediği’ düzen değişecek gibi gözüküyor. Ama süreç nereye evrilecek ? DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş ise Türk Metal’in açıklamasıyla aynı gün, yani 20 Mayıs’ta ‘Metal İşçilerinin Dikkatine’ adlı bir basın ilanı verdi. Yaşadığımız süreçte işkolundaki grup toplu görüşme sisteminin açmazlarına vurgu yapan, şu zamanın acil çözülmesi gereken sorunları ve işçi talepleriyle ilgili çıkış yollarının varlığına işaret eden metin, işkolunun en çok üyeye sahip sendikası Türk Metal’i de hayli sert bir dille eleştiriyor. İşçileri Birleşik Metal’de örgütlenmeye çağıran sendika, ‘özgür toplu sözleşme düzenini kurmak’ için bunun gerekliliğine vurgu yapıyor. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın konuya ilişkin önemli açıklaması aynı şekilde aşağıdadır. Birleşik Metal’in 20 Mayıs 2015 tarihli açıklaması:

METAL İŞÇİLERİNİN DİKKATİNE!

 

İşbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme düzenine karşı, düşük ücret sistemine, sermaye denetiminde sahte sendikaya karşı metal işçileri isyan ediyor.

Birleşik Metal İş sendikası ve üyeleri, metal işçilerinin haklı ve onurlu mücadelesinin sonuna kadar ve hiçbir şart olmaksızın yanındadır.

TEHDİT VE KARALAMA KAMPANYASI SONUÇ ALAMAZ!

Keser döndü, sap döndü. Gün geldi hesap döndü.

Sahte sendika üyelerinin taleplerini destekleyeceği yerde bizi karalayarak ve üyelerini tehdit ederek akıntıya karşı durmaya çalışıyor.

Metal işçisi sahte sendikanın ipini çoktan çekti, ne yalanlar, ne de tehditler metal işçisini çıktığı yoldan döndüremeyecek!

Sahte sendika utanmadan YHK’dan gelen sözleşmenin ardına saklanarak, metal işçilerinin hak arayışını engellemeye çalıştı.

Bir ton yalan ve hakaretle hakları için mücadele eden, direnen, greve çıkan ve tüm işyerlerinde dayatılan sözleşmenin üzerinde kazanım elde edenleri sermaye ağzıyla karaladı.

BİRLEŞİK METAL DİRENDİ VE KAZANDI!

Birleşik Metal İş üyeleri açısından YHK sözleşmesi işyerlerinde grup sözleşmesinin üzerinde elde ettikleri kazanımlarının uygulamaya başlanması için önemliydi, başka bir şey için değil.

Sahte sendikanın işverenden bile daha kararlı biçimde savunduğu, metal işçilerinin ise isyan bayrağını çektiği bu sözleşmenin altına Birleşik Metal imza atmadı.

birlesikmetal2

GRUP SÖZLEŞMESİNİ YIRTIP ATTIK!

MESS’İ DAĞILMA NOKTASINA GETİRDİK!

Mücadele ve grevlerimiz sonucunda MESS’ten 14 işyeri istifa etti ve bu işyerlerinin en düşük zam oranı yüzde 13 oldu. Üyelerimizin en düşük  ücret artışı net 260 TL’nin altına düşmedi. Grup sözleşmesinin delineceğini 2010 da göstermiştik, bir kez daha gösterdik.

Biz MESS, YHK ve sahte sendika tarafından metal işçisine dayatılan bu sözleşmeyi yırtıp attık!

Ne söyledi isek onu yaptık.

Metal işçisinin yoksullaşmasını kalıcılaştıran bir sözleşmeyi imzalamayız dedik ve greve çıktık!

Grevimiz yasaklandığında, işçilerin en temel hakkı gasbedenlerle bizim işimiz olmaz ne MESS’le masaya otururuz ne de grev hakkını gasbeden hükümetin özel arabulucusu kabul ederiz diye duyurduk.

Yolumuzdan, hiçbir koşulda, dönmedik!

PLANI VE PROVOKASYONU AÇIKLIYORUZ!

Şimdi yaşam ve çalışma koşullarına iyileştirilmesi için hak arayan işçileri yollarından çevirmek için “öcü” hikayeleri anlatıyorlar.

Metal işçilerinin hak arayışına destek veren, işbirlikçi-dayatmacı toplu sözleşme düzeninin değişmesini isteyen, işçilerin gerçek sendika ile buluşmasını isteyen her kurum ve kuruluşa yafta yapıştırıyorlar.

Onlar karalamaya çalışsınlar biz işçi kanı döktüğü için sahte sendikayı protesto ederken “TERÖRİST SENDİKA İSTEMİYORUZ” diye haykıran işçilerin sloganına bakarız.

Evet metal işkolunda bir plan ve kışkırtma vardır.

Plana göre, aynı işi yapan işçiler aynı ücreti alamazlar. Aralarında iki katı üç katı farklar vardır.

Plana göre kar oranı çok yüksek ve dolayısıyla çok daha yüksek zam vermesi mümkün olan işyerleri, daha düşük zam verirler. Tedarikçisi, ana firmadan fazla zam verir.

Plana göre düşük ücret sistemi yaygınlaştırılır. İşe alınan işçi son giren işçiden düşük ücret alır ve bu nedenle ortalama ücret sürekli aşağıya düşer.

Bu plana yeni eklenen bir parça ile metal işçilerinin yoksullaşma süreleri sözleşme yoluyla uzatılmış 2 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır.

Bu plan sermayenin sömürü planıdır.

Bu planın uygulayıcısı ise sarı “sendikadır”.

Bu plana isyan en meşru, en demokratik haktır.

TALEPLER HAKLI, MEŞRU VE KARŞILANABİLİR TALEPLERDİR

Metal işçilerinin talepleri şunlar:

1- Ücretlerde iyileştirme yapılsın.

2- İşten atılma olmasın

3- İşçilerin seçtiği temsilciler yönetim tarafından tanınsın

4- Sahte sendika ve temsilcileri işyerlerine sokulmasın

Bu talepler tümüyle haklı ve karşılanabilir taleplerdir. Ancak sermayedar sınıf bu talepleri karşılamamak için her türlü yol ve yöntemi deneyecektir.

METAL İŞÇİLERİ NE YAPMALI?

Kritik evreye doğru yaklaşıyoruz.

Sahte sendika yöneticileri işçileri tehdit etmeye, kimi aracılar belirsiz sözlerle işçilerin mücadelesini felç etmeye çalışıyor.

Bu nedenle metal işçilerinin çok dikkatli ve örgütlü davranmaları gerekiyor.

İŞYERİ KURULLARI VE MÜZAKERE HEYETLERİ

Birincisi, direnen tüm işyerlerinde, ünite ve vardiya bazlı işyeri kurulları hızla oluşturulmalıdır.

Bu kurulların içinden, gerek devletle, gerek sermaye ile müzakereleri yürütecek bir temsilci heyeti belirlenmelidir. Heyet katıldığı toplantıların yazılı ve imzalı tutanağının tutulmasında ısrarcı olmalıdır. İşçi simsarlarına, özel çıkar peşinde koşanlara karşı uyanık olunmalıdır.

İŞTEN ATILMALARINA KARŞI TEK GÜVENCE, İŞÇİLERİN BİRLİĞİ!

İkincisi, işten atılmalar konusunda tek güvence işçilerin birliğidir.

Sermaye, devlet, sahte sendika ve işçi simsarları tarafından verilen hiçbir söze inanmayın. Onlar bu hareketin kurulu düzenlerini yıkmaya başladığını bildikleri için buna sonuna kadar direnecekler ve her türlü yol ve yöntemi deneyecekledir.

HERKESE AYNI MİKTARDA ZAM!

Üçüncüsü, ücret zammı konusunda herkes için net bir miktar isteyin.

MESS’in içinde olduğu hiçbir görüşmeden sözleşmenin ücret zammı maddesinin değiştirilmesi çıkmayacaktır. MESS ipe un serecek, iş gruplarında ücret ayarlaması gibi dişe kovuğa dokunmayan öneriler getirecektir. Bu sayede bir sonraki adım için planladığı işten çıkarmalarda haklı konuma geçmek isteyecektir.

Bunu engellemenin tek yolu direnen tüm işyerlerinde iyileştirme miktarının ortaklaştırılması ve bunun kamuoyu ile paylaşılmasıdır. Örneğin net 300 lira istiyoruz, gibi.

BİRLEŞİK METAL’DE ÖRGÜTLENİN!

Son olarak metal işçilerinin gündeminde yeni bir sendikal bölünme yaratmak ve sendikasız kalmak yoktur.

Sarı sendikanın işçilerin sendikalar konusunda yarattığı tahribat ortadadır. İşçiler tüm sendikaları aynı kefeye koyma noktasına gelmişlerdir. Ama zaten sarı sendikanın temel amacı işçileri işverenlerin karşısında güçsüz bırakmak değil midir? Atacağımız adım onların amacına hizmet etmemelidir.

Sendikalı, sendikasız tüm metal işçilerinin ortak gündemi sermaye denetimindeki sahte sendikal yapının ve işbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme düzeninin ortadan kaldırılmasıdır.

Bu mücadelenin tek adresi ve öncüsü Birleşik Metal İş sendikasıdır.

KENDİ SENDİKAN BİRLEŞİK METAL’DİR

Birleşik Metal İş işçilerin kendi sendikasıdır. Sermayeden, devletten ve siyasal partilerden bağımsızdır.

Birleşik Metal İş sendikasını üyeleri yönetirler.

Temsilcilerini, sendika delegelerini, yöneticilerini kendi aralarından seçerler. Beğenmezler ise görevden geri alırlar. Bütün bu haklar tüzük ve yönetmeliklerce güvence altına alınmıştır.

Birleşik Metal İş sendikasında toplu iş sözleşme süreçleri üyelerin belirlediği toplu sözleşme kurulları aracılığıyla yürütülür.

Teklif bu kurullarda hazırlanır, tüm eylem ve etkinlik kararları bu kurullar aracılığıyla alınır, sözleşmenin imzalanıp imzalanmayacağına bu kurullar karar verir.

Metal işçileri kendi sendikaları ile sahte sendikayı birbirinden ayırt etmek zorundalar.

Gerçek sendika, metal işçisinin işverenin ve taşeronu sendikanın iki dudağı arasından kurtulması, kendi yaşam ve koşullarını iyileştirme mücadelesini kendi belirlediği biçimde sürdürmesidir.

Haydi!

Sermaye ve taşeron sendikanın hapishanesinden kurtulmak, insanca yaşamak ve insanca çalışmak için özgür toplu sözleşme düzenini kurmak için tüm metal işçileri Birleşik Metal İş çatısı altına!

YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ!

YAŞASIN DİSK!

YAŞASIN BİRLEŞİK METAL İŞ!

 

Haber-yazıda kullanılan görseller Birleşik Metal-İş’in internet sitesinden alınmıştır.