Monthly Archives: Aralık 2017

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimlerin Şekillenişi Üzerine…

chp-bayrak foto
facebooktwittergoogle_plusmail

Dinçer Mendillioğlu  (23 Aralık 2017)

 

Birkaç gündür rahatsız edici bir magazinellik boyutuna varan, hem de yanlış siyasi kavramaların bir ürünü olarak CHP Ankara İl Başkanlık seçimi sürecini takip ediyoruz. Sadece takip etmek değil, sürece katkı sunmaya da çalışıyoruz. Öncelikle tekrarı asla olmayacak bir seçim sürecine ülkecek girdiğimizi kavramak gerekir. Bu kavrayışın kendi iç mantığından çıkan sonuç ise, kazananın ve kaybedenin çok belirgin olacağı bir nihailikle sonuçlanacak. Ortası olmayan bir seçim, ortası olmayan sonuçlar çıkacak. Ortalama bir seçmen ve Ankaralı biri olarak, kazanmaya dair analizler ve sorular var. Burada akıllara gelen ilk sorular şunlar olmalıdır;

***

1. Biz CHP Ankara İl olarak, buna seçmenimiz, üyemiz ve bütün paydaşlar dahil 2019 seçimlerine vekillik, büyükşehir belediye, ilçe belediyeler olmak üzere kazanıp ve genelde de iktidarı alacak veyahut iktidarı almasının önünü açacak hangi program, düzey ve donanımda hazırlanıyoruz? Umudu ve toplumun duygusunu örgütleyebilecek miyiz?

2. Yerel örgütlerimiz ve Belediyelerimiz Ankara İl örgütü etrafında uzlaşmış mı veya seçilecek yönetim etrafında birleşecek mi?

3. Kurulacak yönetimler ve örgüt listeleri, hangi kriterler baz alınarak yapılıyor? Açacak olursak; 2019 Ankara seçimlerini kazanacak yönetim listemizin siyasi kadroları şehir plancısı, mimar, mühendis, akademisyen, hukukçu, doktor, sendikacı, stk temsilcisi, sosyal bilimci, siyasi analist, esnaf, sokağı/emek hareketlerini bilen özel insanlar, kadın hareketleri, gençlik hareketleri, emeklilerimiz, taraftar grupları, insan hakları savunucuları gibi bir değerlendirme ile mi hazırlanacak veya sadece herkesin bildiği klasik en tehlikeli olan ikili ilişkiler üzerinden mi şekillenecek?

4. Donanım ve genel siyasete hâkimiyet, bulunduğu alanda yetenekli ve haiz olmak mı, yoksa yönetimleri kişileri onurlandırma makamı olarak mı düşünüp yönetim belirlenecek?

5. Kişi odaklı mı, örgüt ve toplumsal odaklı mı bir il yapısı olacak?

6. Siyasal gençleşme diyoruz. Nasıl bir gençleşme tarif etmemiz gerekir? Kadınların siyasal yaşantıda ve toplumsal alanda etkisi ne olacaktır?

***

Yukarıda belirttiğimiz temel zihinsel sorular ışığında devam edecek olursak. 2019 seçimleri yüz yıla merdiven dayamış genç Cumhuriyetin, en önemli seçimleri olacağı tartışma götürmeyecek kadar gerçektir. Israrla pek çok yazımda 2019’a atıf yapıyorum. Çünkü kendi adıma biliyorum ki, “Başka bir ülkem ve geleceğim yok”. Ülkemin kadim kültürü, toplumu, doğası ve üretim ilişkileri içerisinde, tam da bu zeminde kalıp var olacağımızın farkındayım. Bu farkındalık bizlere net bir siyasal program, hat ve ülke tahlilini yaptırmalıdır. Dolayısıyla her fırsatta ve düzeyde 2019 seçimlerini hatırlatmanın da gerekliliğini sürekli ifade etmek lazım.

***

Somut durumun, somut tahliline hiç bu kadar ihtiyaç olunmamıştı. Normal bir atmosfer ve normal bir ülkede seçimlere girmediğimizi bilmek gerekir. Esprili bir atıf ile “Zihinsel delilik ve aşağıdan yukarıya tarif edilmiş bir program” gerektirir. Çok değil beş sene öncesine kadar İngiltere’de “Deli” olarak tariflenen ve hiç şans verilmeyen İngiliz İşçi Partisi ve lideri Jeremy Corbyn, elde ettiği tartışmasız başarı ile bugün yeni bir “halkçı siyaset” tanımlıyor. Corbyn ne yaptı? Sadece bir program ile değil, toplumun umudu ve duygusunu da örgütledi. Aynı benzer şey Yunanistan seçimlerinde Syriza’da da vardı. İşte esprili olarak bahsettiğimiz delilik, aslında toplumun duygusunu örgütlemekten geçmektedir. Bu yüzden biraz değil net bir şekilde dünyada neler oluyor bakmak/bilmek gerekir. Neler olduğuna dair bir fikrimiz olmaz ise, hayatı toptan ıskalar ve kendimiz de ıskartaya çıkarız yaşadığımız ülke içerisinde. Bu yüzden aşağıdan yukarıya dediğimiz kavramı açarsak, şöyle bir tarif yanlış olmaz; Yaşadığı mahallesini bilmeyen ilçesini bilemez, ilçesini bilemeyen ilini bilemez, ilini bilemeyen ülkesini bilemez, ülkesini bilmeyen dünyayı bilemez..

***

Yukarıda yerelden genele çizmiş olduğumuz mantık, romantik bir denklem değil, aksine zamanın ve çağın tarihsel dayatımının ifadesidir. Siyasette de bu böyledir. Yerelini bilmeyen asla geneli bilemeyecektir, geneli bilemeyen siyasiler ise dünyadan bihaber yaşayacaktır. Tıpkı iktidar partisi Akp’nin dünyaya dair bir fikri olmayışı gibi. Bu yüzdendir ki bütün siyasal yaşam ve programlar yerelden başlayarak şekillenir. Aşağıdan yukarı siyasetin tarifi de bir miktar bu çerçevede şekillenir. Fakat klasik ara yanlış formüller, bazen amacın önüne geçebiliyor. Bu da hem politik, hem de fiziksel yarılmalara, ayrışmalara yol açabiliyor. Demokrasinin kendi içerisinden çıkmış anti-demokratik yol ve yöntemler, örgütsel bir zemin yerine kişi odaklı zemini yaratabiliyor. Bir yerde kafamızın bir köşesinde sürekli “başkanlık” sistemine entegre bir yapı şekilleniyor. Oysa yönetimler, yönetim+başkan şeklinde olmalıdır. Sağlam ve nitelikli bir örgütsel yapı, onun üzerinde de başkanın olduğu. Tamamen bir duygu, umut ve program çerçevesinde, o programa da sadık parti kitlelerini ve ülke dinamiklerini harekete geçirecek tonda. İşleyen bir yapı ve çevresini de harekete geçiren. İletişim merkezlerinin dediği gibi, 7/24 ulaşılır ve harekete hazır olan.

***

Siyaset kadro ile yapılır diye evrensel bir doğrulama vardır. Bu kadro kelimesinden sadece akademik, eğitimli insan profili algılanmamalı. Alanında yetenekleri pekişmiş insanların örgütsel bir bütünlükte bir araya gelmesidir kadro. Bu yüzden kadro deyince zihnimizi biraz daha açmak gerekir. Sanatı da, sokağı da, siyaseti de, hayatı da örgütleyebilen çeşitlilik ve zenginlik tarif ettiğimiz şey. Peki, bizler gerçek bir kadro hareketi miyiz? Yoksa bir birlerini onurlandıran dar ekipler miyiz? Kadrolaşmayı ve parti programlarını salt seçim arefelerinde hatırlamamak gerekir. Ya da daha açık ifadeyle, insanlarımızın delegelik vasıfları ve oy potansiyelleri üzerinden tahayyül edilmemelidir. Mantık eğer buradan kurulursa, nitelikli kadro seçmen olarak kalır ve bu yanlışlık devam eder. Bu anlamda İl örgütümüzün, seçmenimizin de harekete geçeceği bir duyguyu yakalaması zaruridir. Çok temel bir şey söyleyelim. Seçmen inandırıcı bulmazsa gelmez. Burada yavan bir sokağa inelim önermesi çıkmasın. CHP zaten sokakta. Bahsettiğimiz şey psikolojik umudun yakalandığı duyguyu topluma geçirebilmek. Bu olmuyorsa zaten lafı-güzaf olur her şey.

***

Elbette parti içi seçimlerinde, seçimler kanunun getirdiği sayısal bir matematik var. Fakat birde iddiamız ve davamız olan “ülke” gerçeği var. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun her açıklamasında söylediği bir şey var; “Dava insanı olmak” ve kişisel hedeflerden arınmış olanlar ile yol yürümek diye. Sihirli sözcük budur. Kişi bazlı ekiplerin temelini şu oluşturur; Ben varsam varım, ben yoksam, benden sonrası toz tufan. İşte nitel kadro yapısına neden ihtiyaç duyduğumuzun özetidir. Örneklersek; Şehir planında oluşan bir hataya anında refleks gösteren, hayır bu böyledir diyebilen şehir plancısı teknik kadrodan. Siyasal kabul edilemez bir yanlışa anında politik cevap olup kitleleri dinamize edecek siyasal kadrolara uzanan şekilde olmalıdır. Bir kriterimiz ve elimizde ölçeğimiz olmalı yönetim listelerine dair. Hem nitel, hem teknik anlamda becerileri gelişmiş, yereli de geneli de kavrayacak kişilerin sentezinden doğmalıdır kadro. Farklı bileşenleri ve özellikleri bir araya getirebilmektir aslında yönetme becerisi. Bütün yapıyı ve işleyişi BEN tasarlarım değil BİZ yaparız diyebilmeli.

***

Sayın Genel Başkanımızın ısrarla bahsettiği bir “Gençleşme” vurgusu var. Bu vurguyu parti büyükleri salt gençler mi var, onlar mı mücadele ediyor olarak değerlendirmemeli. Genel Başkanımızın tarif ettiği gençleşme, sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel bir gençleşme. Tıpkı Genç Cumhuriyetimiz gibi. Yüzyılı bulmamış bir ülke onun kurucusu Mustafa Kemal, yol arkadaşları ve Cumhuriyetimizden söz ediyoruz. Çok yakın tarihte Ankara Çankaya CHP Gençlik Kolları seçimi oldu. O seçimde üç genç kardeşimin konuşmalarını mümkünse herkes dinlesin veya isteyip okusun. Gençliklerinin getirmiş olduğu heyecan ile böylesi yürekli konuşmalar yapmadılar. Yaşadıkları toplumu, ülkeyi analiz ve kavramalarının doğal bir sonucundan böyle güçlü konuşmalar çıktı. Bu bile gençliğin hayata dair açlığının ve vereceklerinin sunumudur. Ama ana kademeler, makamları ve koltukları bir takım formülasyonların yanlış sonucu olarak sadece delege bazlı teslim ederlerse, partimizin zihinsel ve politik gençleşmesi mümkün olmayacaktır. Ve yeni kadroların, aynı zamanda sürece dahil edemediğimiz nitelikli seçmenlerin ve gençliğin partiyle aralarına mesafe koymasına yol açacaktır. Ama görünen odur ki, süreç artık böyle devam etmiyor. “Dipten gelen dalga” bizler de varız şiarını her zeminde hatırlatıyor kendisini.

***

Bu bağlamda gerek İl Başkanlığı profili, gerekse oluşturulacak olan yönetimler tamamıyla ilimizi kavramalıdır. İlimiz üzerinden de bütün ülkemizi kavramalı. Tarife hasıl olunan başkan ve yönetim profili toplam enerjisini parti içine harcayan değil, %30 parti içine %70 yaşadığı ülke ve topluma harcayan olmalıdır. Dünyada ki en basit durumdur sorunsuz zamanlarda sorunsuz gezmeler. Sorunsuz süreçleri de yönetmek için zaten aman aman özellikler aranmaz. Sıfır sorun önermesi bizim gibi toplumlarda karşılıksızdır. Her an yeni bir sorun ve değişen gündemimiz var, dolayısıyla tatlı sularda değil, derin sularda siyaseti diriltebiliriz. Önemli olan sorun çözebilmek, anında örgütünü buna hazırlamaktır. İşte o zaman Belediyelerimiz ile de tam bir uyum ve hedefimiz olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmanın gerçek yolu açılacaktır. Ve oradan vekilliğe, genel seçimlere dair başarı skalası gelecektir.

***

Geldiğimiz süreçler olmadığı kadar hareketli geçecektir. Bundan dolayı, yapacağımız yerel hazırlıklar genel başarıya ulaşacak zemini de oluşturmalıdır. Elbette bu tek başına yerel ile değil, genelin de taban ile kuracağı maksimum ilişki ile olmasıdır doğalı. Yerel duygu ve umut işte buradan şekillenecektir. Başkan ve yönetim karar alma yetisinde olmalıdır. Gidişata göre şekillenen değil, gidişata yön veren. Olmazsa olmaz kadın hareketleri ve STK’lardır bir diğer gereksinim. Kadınların özne olmadığı bir örgütsel yapı, asla varlığını sürdüremez. Dolayısıyla burada kadınların yönetim ve seçilmelerine dair hadi yazalım değil, kadının kendi doğasının getirdiği nesnel karakteristik öznelliktir ortaya koyacakları tavır. O zaman gerek değerleri üzerinden şekillenmesine ön ayak olur kadın hareketleri ve kadınlar. STK’lar konusu ise olmazsa olmazıdır. Yaşam paydaşlarımız, cinsiyet, kimlik, mezhep, meslek, eğitim, politik tercih, ekonomik, sınıfsal özelliklerine bakılmaksızın bir heybede bütünselliği sağlanacak şekliyle kabul edilmelidir. Bu biriken heybenin kültürel zenginliği üzerinde yeni dönemin kurgusu yapılmalıdır. Yazdıklarımızın her biri aslında birer yaşam alanıdır. Ve hayatımıza dair yakıcı durumu da göstermektedir. Hiçbir biçimiyle unutmayı kaldırmayacaktır süreç..

***

2019 gibi “şarampolün ucunda” gireceğimiz seçimlerde, yerellerde bizlere “mış, miş” yapılıp seçimler kaybettirilirse, sadece burada kaybeden CHP ve yerelleri değil, bütün ülkemiz ve halkları olur. Bu kaybın bedelini de ülkemizin kendisi öder. Bu vebal ve toplumsal sorumluluk duygusu ile hareket etmeliyiz. İşte bu önemde kavramak gerekir 2019 seçimlerini. Bunu kavrayamayan her birey kendisini ısrarla merkeze koymak yerine, destek olan insan pozisyonunda görmelidir. Ülkeye dair gelecek için fırsat verilirse ben yaparım, ya da ben olmazsam olmaz, ya da ben belirlerim şeklinde tariflerin hiçbiri asla olamaz. Kabul edilemez. Ülkemiz ve partimiz hatalı tercihlerin ve ısrarların sonucunu kaldıramaz. Maksimum mutabakat ve özveri ile sadece parti içine değil, bütün toplama dair iddiamız olmalı. Dolayısıyla hep söylediğimiz “Siyasette zamanın ruhunu yakalamak zorundayız”. Yaşadığımız topluma ve hayata karşı asgari sorumlulukları olan biri olarak, en azından ben böyle okuyorum süreci.

Saygılarımla…

 

Not1: Bu yazı hiçbir şekilde polemik için yazılmamış, akademik ve sınıfsal bir değerlendirme göz önünde bulundurularak gelecek kaygısı ile yazılmıştır..

Not2: Yazı yazarın bir sosyal medya hesabı için oluşturulmuş sonrasında halkci.org için değerlendirilmiştir…