Monthly Archives: Şubat 2016

Artvin Cerattepe’den Geriye Kalan

cerrattepe
facebooktwittergoogle_plusmail

Ümit Süha Ünal – (24 Şubat 2016)

Artvin Cerattepe Direnişi üzerine yazacaklarımız varsayımlardan değil gözlerimizin gördüklerinden kulaklarımızın duyduklarından yola çıkacaktır. Roma İmparatoru Julius Sezar’ın Anadolu’da söylediği rivayet edilen “Geldim, gördüm, yendim.” sözünü duruma uyarlayabiliriz o zaman; “Gittik, gördük, yazdık.” diyebiliriz. Öyleyse adetimiz olmadığı üzere kalemimiz iddialı davranabilir ve önyargıyla Cerattepe meselesine yaklaşanları okumaktan men edebilir. Kim mi bu men ettiklerimiz? Birincisi, havuz medyası argümanları ile her toplumsal başkaldırıdan teröristlik, PKK bağlantısı ve dış mihrak ajanlığı çıkartmayı başaranlardır. İkinci grup arkadaşlarımız ise ‘ülkenin doğusu yanarken ve Kürt meselesi bu kadar sıcakken Cerattepe ile mi ilgileneceğiz’ demeyi başaranlardır. Bizim muhataplarımız memleketin içine düştüğü cehennem ortamında Cerattepe’deki cennetin umudunu arayan halkımızdır. Artık, gönlümüz rahattır, yazacaklarımıza geçebiliriz, sizler de okuyabilirsiniz. Devamını oku

18 Yaş Çok Erken

hasan oğuzhan aytaç
facebooktwittergoogle_plusmail

Anıl Yurdakul – (24 Şubat 2016)

 

Çocuk esirgeme kurumlarında çocukların 18 yaşına kadar sığınabilmeleri, yurttan ayrıldıklarında topluma alışma zorlukları yaratıyor. Yurt hayatından çıktıkları an itibariyle ilk olarak barınma sorunuyla karşılaşan çocuklar toplumun gerçekliği ile yüz yüze kalarak iş bulmak için çabalıyor, topluma adapte olamayan çocukların birçoğu ise intihara kalkışıyor.

Çocuk esirgeme kurumlarında çocukların 18 yaşına kadar barınmalarının ciddi bir sorun olduğunu belirterek 18 YAŞ ÇOK ERKEN Kampanyası başlatıldı. Kampanya sözcüsü Hasan Oğuzcan Aytaç ile kampanya sürecini görüştük. Devamını oku

Müzmin Eziklik ve Düşmanları

12647409_10153911542140747_6471299147427334788_n
facebooktwittergoogle_plusmail

Mahir Kalaylıoğlu – (31 Ocak 2016)

 

AKP iktidarının, akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisi etrafında kopardığı fırtına ve yarattığı baskı ve sindirme ortamının işleyiş biçimi, tabulaştırma olarak adlandırabileceğimiz bir tekniği andırıyor. Freud, Totem ve Tabu’da, ilkel topluluklarda tabu inancının kaynakları üzerine bir araştırmacının gözlemlerini aktarır: Bu topluluklarda korku veya endişe uyandıran her şey tabudur ve tabu kökenini oluşturan şeytan inancından bağımsızlaşarak zamanla geleneklerin ve nihayet yasanın zoraki bir dayatılışı haline gelir (2015, 44). Bizim tartıştığımız bağlamdaysa, tabulaştırmayı, rejimin dokunulmazlarını (bir politika, bir uygulama, vb.nin kutsallığını) ihlal etmelerinden ötürü lider tarafından tabu yasağına maruz bırakılan kimselerin öncelikle sosyal bakımdan kötürümleştirilmeleri ve buna yönelik pratikler bütünü olarak alabiliriz. (Dolayısıyla, daha yaygın anlamıyla kutsaldan ziyade, bizzat kutsalın çiğnenmesinden kaynaklanan tehlikeli vb. anlamında bir tabulaştırma söz ettiğimiz.) En nihai şekliyle, bu kimseler etrafında “medeni ölüm mekanizmaları” (Cem Küçük, Star, 16.01.2016) kurulması ve işletilmesini ifade eden bir süreç bu. Düşmanlaştırma stratejileri bu mekanizmalarının işletilmesi için elzem, gerekli yakıtı onlar sağlıyor: Bildiri bağlamında gördüğümüz gibi, rejimin bileşenleri, lider tarafından alçak, karanlık vb. terimlerle tabu yasağına konu edilen nesneyi benzer terimler kullanarak ve sözkonusu nesneyle herhangi bir benzerlikleri olmadığını da ortaya koyarak düşmanlaştırıyorlar. Bu düşmanlaştırma biçimleri belirli bir siyasal anda hedeflerindeki şeyin genellikle münferit, tekil bir şey (örn. akademisyenler, aydınlar, vb.) olması itibariyle bir tekdüzeliği ifade etseler de; arınma ayinine katılan herkesin bunu nispeten kendi meşrebine göre performe etmesi itibariyle ortaya bir çeşitlilik de çıkıyor. Bu itibarla, sözü edilen düşmanlaştırma biçimlerine biraz eğilmek ve hangi imgesel ve simgesel bileşenler etrafında yapılandıklarına bir göz atmak dahi, AKP otoriterliğinin siyasal kimliğini tanımladığı ideolojik içerikler ve dayandığı özdeşleşme biçimlerine dair epey aydınlatıcı veriler sağlamaya namzet. Devamını oku